Teamobi - Thành công, trang bị đã lên cấp 16
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe