Teamobi - Thông Báo v/v ĐIỀU CHỈNH nhiệm vụ chính tuyến 63
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe