Teamobi - Cần tìm người úp cùng lv69 sv1
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe