Teamobi - Phiên bản Ninja School 160 cho máy cấu hình thấp
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe