Teamobi - Ân xá cho anh em bị khóa 1000 ngày
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe