Teamobi - Góp ý về 3 môn phái Đao - Quạt - Cung
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe