Teamobi - Bảo tri máy chủ lúc 17h30 ngày 18/5
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe