Teamobi - Mong ad quan tâm fix lỗi lãnh địa gia tộc
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe